Luật Giao thông đường bộ mới nhất, tổng hợp mức phạt vi phạm giao thông mới nhất

Rate this post

Nghị định 100/2019/NĐ-CP phát hành bộ sung thêm một vài hành vi vi phạm & tăng nặng mức xử phạt. Sau đấy là tổng hợp mức phạt vi phạm giao thông mới nhất.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP được Chính phủ phát hành ngày 30.12.2019 có hiệu lực từ một.1.2020 bổ sung thêm một vài hành vi vi phạm & tăng nặng các mức xử phạt đối với ngày trước.

Lỗi chuyển làn không dấu hiệu báo trước

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi chuyển làn không xi nhan có mức phạt cao nhất 5 triệu đ, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 3 tháng.

Mức phạt lỗi chuyển làn không xi nhan cụ thể:

 • Xe máy: 100.000 – 200.000 đồng
 • Xe ô tô: 400.000 – 600.000 đồng
 • Xe oto đi trên cao tốc: 3.000.000 – 5.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX từ một – 3 tháng)
Lỗi oto chuyển làn trên cao tốc không dấu hiệu báo trước bị phạt từ 3 – 5 triệu đồng

Lỗi chuyển hướng (redirect) không dấu hiệu báo hướng rẽ

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi chuyển hướng (redirect) không dấu hiệu báo hướng rẽ có mức phạt cao nhất một triệu đ.

Mức phạt lỗi chuyển hướng (redirect) không dấu hiệu báo hướng rẽ cụ thể:

 • Xe máy: 400.000 – 600.000 đồng
 • Xe ô tô: 800.000 – một.000.000 đồng
Lỗi oto chuyển hướng (redirect) không dấu hiệu báo hướng rẽ bị phạt từ 800.000 đến một.000.000 đồng

Lỗi sử dụng tay sử dụng smart phone cầm tay khi đang điều chỉnh ô tô

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi sử dụng tay sử dụng smart phone cầm tay khi đang điều chỉnh oto có mức phạt cao nhất lên tới 2 triệu đ.

Lỗi sử dụng tay sử dụng smart phone cầm tay khi đang điều chỉnh oto bị phạt từ một.000.000 – 2.000.000 đồng

Lỗi vượt tín hiệu đèn đỏ, đèn vàng

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi vượt tín hiệu đèn đỏ, đèn vàng (không chấp hành hiệu lệnh của người điều chỉnh giao thông) có mức phạt cao nhất 5 triệu đ, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 3 tháng.

Mức phạt lỗi vượt tín hiệu đèn đỏ, đèn vàng cụ thể:

 • Xe máy: 600.000 – một.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX một – 3 tháng)
 • Xe ô tô: 3.000.000 – 5.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX một – 3 tháng, 2 – 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông)

Lỗi oto vượt tín hiệu đèn đỏ, đèn vàng bị phạt từ 3.000.000 – 5.000.000 đồng

Lỗi đi sai làn (không đúng phần đường/làn đường quy định)

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi đi sai làn, không đúng phần đường có mức phạt cao nhất 5 triệu đ, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 3 tháng. Nếu gây tai nạn giao thông phạt đến 12 triệu đ, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 4 tháng.

Mức phạt lỗi đi sai làn đường, phần đường điều khoản cụ thể:

 • Xe máy: 400.000 – 600.000 đồng
 • Xe ô tô: 3.000.000 – 5.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX một – 3 tháng)
Lỗi oto đi sai làn đường, phần đường điều khoản bị phạt từ 3.000.000 – 5.000.000 đồng

Mức phạt lỗi đi sai làn đường, phần đường điều khoản gây tai nạn giao thông cụ thể:

 • Xe máy: 4.000.000 – 5.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 2 – 4 tháng)
 • Xe ô tô: 10.000.000 – 12.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 2 – 4 tháng)

Lỗi đi không đúng theo hướng dẫn của vạch kẻ đường

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi đi không đúng theo hướng dẫn của vạch kẻ đường có mức phạt cao nhất 400.000 đồng.

Mức phạt lỗi đi không đúng theo hướng dẫn của vạch kẻ đường cụ thể:

 • Xe máy: 100.000 – 200.000 đồng
 • Xe ô tô: 200.000 – 400.000 đồng
Lỗi oto đi không đúng theo hướng dẫn của vạch kẻ đường bị phạt từ 200.000 – 400.000 đồng

Lỗi đi ngược chiều

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi đi ngược chiều của đường 1 chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” có mức phạt cao nhất lên tới 18 triệu đ, tước quyền sử dụng Giấp phép lái xe 7 tháng.

Mức phạt lỗi đi ngược chiều cụ thể:

 • Xe máy: một.000.000 – 2.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX một – 3 tháng)
 • Xe ô tô: 3.000.000 – 5.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 2 – 4 tháng)
 • Xe oto đi ngược chiều, đi lùi trên cao tốc: 16.000.000 – 18.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 5 – 7 tháng)
Lỗi oto đi ngược chiều, đi lùi trên cao tốc bị phạt từ 16.000.000 – 18.000.000 đồng

Mức phạt lỗi đi ngược chiều gây tai nạn giao thông cụ thể:

 • Xe máy: 4.000.000 – 5.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 2 – 4 tháng)
 • Xe ô tô: 10.000.000 – 12.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 2 – 4 tháng)

Lỗi đi vào đường cấm

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi đi vào đường có biển báo cấm phương tiện đang điều chỉnh có mức phạt cao nhất 2 triệu đ, tước quyền sử dụng Giấp phép lái xe 3 tháng.

Mức phạt lỗi đi vào đường cấm cụ thể:

 • Xe máy: 400.000 – 600.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX một – 3 tháng)
 • Xe ô tô: một.000.000 – 2.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX một – 3 tháng)
Lỗi oto lỗi đi vào đường có biển báo cấm phương tiện đang điều chỉnh bị phạt từ một.000.000 – 2.000.000 đồng

Lỗi điều chỉnh oto không hề có gương chiếu hậu

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi điều chỉnh oto không hề có gương chiếu hậu có mức phạt cao đặc biệt là 400.000 đồng.

Mức phạt lỗi điều chỉnh oto không hề có gương chiếu hậu cụ thể:

 • Xe máy: 100.000 – 200.000 đồng (không có gương chiếu hậu bên trái hoặc có nhưng vẫn không có tác dụng)
 • Xe ô tô: 300.000 – 400.000 đồng
Lỗi lỗi điều chỉnh oto không hề có gương chiếu hậu bị phạt từ 300.000 – 400.000 đồng

Mức phạt lỗi chở quá số người quy định

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi chở quá số người điều khoản có mức phạt nhiều nhất 40 triệu đ.

Mức phạt xe máy chở quá số người điều khoản (trừ tình huống chở người bện đi cấp cứu, em bé dưới 14 tuổi..):

 • Chở 2 người trên xe: 200.000 – 300.000 đồng
 • Chở từ 3 người trở lên: 400.000 – 600.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX một – 3 tháng)

Mức phạt ô tô chở khách/chở người chở quá số người điều khoản (chạy tuyến cự ly dưới 300 km):

 • Xe 9 chỗ chở quá từ 2 người trở lên: 400.000 – 600.000 đồng/người, nhiều nhất 40.000.000 đồng
 • Xe 10 – 15 chỗ chở quá từ 3 người trở lên: 400.000 – 600.000 đồng/người, nhiều nhất 40.000.000 đồng
 • Xe 16 – 29 chỗ chở quá từ 4 người trở lên: một.000.000 – 2.000.000 đồng/người, nhiều nhất 40.000.000 đồng
 • Xe trên 30 chỗ chở quá từ 5 người trở lên: một.000.000 – 2.000.000 đồng/người, nhiều nhất 40.000.000 đồng
Lỗi oto 9 chỗ chở quá từ 2 người trở lên bị phạt 400.000 – 600.000 đồng/người vượt quá

Lỗi không hề có Giấy phép lái xe

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi không hề có giấy phép lái xe (với người đã đủ tuổi điều chỉnh phương tiện) có mức phạt cao đặc biệt là 6 triệu đ.

Mức phạt lỗi không hề có giấy phép lái xe cụ thể:

 • Xe máy: 800.000 – một.200.000 đồng (với xe dung tích xy lanh dưới 175 cm3)
 • Xe máy: 3.000.000 – 4.000.000 đồng (với xe dung tích xy lanh trên 175 cm3)
 • Xe ô tô: 4.000.000 – 6.000.000 đồng
Lỗi oto không hề có giấy phép lái xe bị phạt từ 4.000.000 – 6.000.000 đồng

Lỗi không đưa Giấy phép lái xe

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi không đưa giấy phép lái xe (có nhưng vẫn không đưa theo) có mức phạt cao đặc biệt là 400.000 đồng.

Mức phạt lỗi không đưa giấy phép lái cụ thể:

 • Xe máy: 100.000 – 200.000 đồng
 • Xe ô tô: 200.000 – 400.000 đồng
Lỗi oto không đưa giấy phép lái xe bị phạt từ 200.000 – 400.000 đồng

Lỗi không hề có Giấy đăng ký xe

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi không hề có giấy đăng ký xe có mức phạt cao đặc biệt là 3 triệu đ.

Mức phạt lỗi không hề có giấy đăng ký xe cụ thể:

 • Xe máy: 300.000 – 400.000 đồng
 • Xe ô tô: 2.000.000 – 3.000.000 đồng
Lỗi oto không hề có giấy đăng ký xe bị phạt từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng

Lỗi không có/không đưa Bảo hiểm bổn phận dân sự

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi không hề có hoặc không đưa theo Giấy chứng thực bảo hiểm bổn phận dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực có mức phạt cao đặc biệt là 600.000 đồng.

Mức phạt không có/không đưa Bảo hiểm bổn phận dân sự cụ thể:

 • Xe máy: 100.000 – 200.000 đồng
 • Xe ô tô: 400.000 – 600.000 đồng
Lỗi oto không hề có hoặc không đưa theo Giấy chứng thực bảo hiểm bổn phận dân sự bị phạt từ 400.000 – 600.000 đồng

Lỗi có hàm lượng cồn khi lái xe

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi có hàm lượng cồn trong máu hoặc hơi thở khi điều chỉnh xe có mức phạt cao đặc biệt là 40 triệu đ, tước Giấy phép lái xe 24 tháng.

Mức phạt lỗi có hàm lượng cồn khi lái xe chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máy hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở:

 • Xe máy: 2.000.000 – 3.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 10 – 12 tháng)
 • Xe ô tô: 6.000.000 – tám.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 10 – 12 tháng)

Mức phạt lỗi có hàm lượng cồn khi lái xe chưa vượt quá 50 – 80 miligam/100 mililit máy hoặc 0,25 – 0,4 miligam/1 lít khí thở:

 • Xe máy: 4.000.000 – 5.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 16 – 18 tháng)
 • Xe ô tô: 16.000.000 – 18.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 16 – 18 tháng)

Mức phạt lỗi có hàm lượng cồn khi lái xe vượt quá 80 miligam/100 mililit máy hoặc 0,4 miligam/1 lít khí thở:

 • Xe máy: 6.000.000 – tám.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 22 – 24 tháng)
 • Xe ô tô: 30.000.000 – 40.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 22 – 24 tháng)
Lỗi có hàm lượng cồn khi lái oto vượt quá 80 miligam/100 mililit máy hoặc 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt từ 30.000.000 – 40.000.000 đồng

Lỗi xe chạy quá tốc độ

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi chạy quá tốc độ cho phép có mức phạt cao đặc biệt là 12 triệu đ, tước Giấy phép lái xe 4 tháng.

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h – 10 km/h cụ thể:

 • Xe máy: 200.000 – 300.000 đồng
 • Xe ô tô: 800.000 – một.000.000 đồng

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h – 20 km/h cụ thể:

 • Xe máy: 600.000 – một.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX một – 3 tháng)
 • Xe ô tô: 3.000.000 – 5.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX một – 3 tháng)

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ quy định từ 20 km/h – 35 km/h cụ thể:

 • Xe máy: 4.000.000 – 5.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 2 – 4 tháng)
 • Xe ô tô: 6.000.000 – tám.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 2 – 4 tháng)

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h cụ thể:

 • Xe ô tô: 10.000.000 – 12.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 2 – 4 tháng)
Lỗi chạy quá tốc độ điều khoản trên 35 km/h bị phạt từ 10.000.000 – 12.000.000 đồng

Lỗi xe không đủ điều kiện (ĐK) để thu phí chạy auto hóa chạy vào làn đường dành riêng thu phí tự động

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt lỗi xe oto không đủ điều kiện (ĐK) để thu phí chạy auto hóa chạy vào làn đường dành riêng thu phí auto hóa từ một.000.000 – 2.000.000 đồng.

Lỗi bấm còi, rú ga, dùng đèn chiếu xa trong khu dân cư

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi bấm còi, rú ga liên tiếp, dùng đèn chiếu xa trong khu cư dân có mức phạt cao nhất một triệu đ.

Mức phạt lỗi bấm còi, rú ga liên tiếp, bấm còi hơi, dùng đèn chiếu xa trong khu cư dân cụ thể:

 • Xe máy: 400.000 – 600.000 đồng
 • Xe ô tô: 800.000 – một.000.000 đồng
Lỗi oto dùng đèn chiếu xa trong khu cư dân bị phạt từ 800.000 – một.000.000 đồng

Lỗi không thắt dây an toàn

Lỗi oto không thắt dây an toàn bị phạt từ 800.000 – một.000.000 đồng

Lỗi xe dừng đỗ sai quy định

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi oto dừng đỗ sai điều khoản có mức phạt cao nhất lên tới 12 triệu đ.

Các lỗi oto dừng, đỗ có mức phạt: 200.000 – 400.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 2 – 4 tháng)

 • Ô tô dừng, đỗ không tín hiện báo trước
 • Ô tô đỗ xe chiếm 1 phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định

Các lỗi oto dừng, đỗ có mức phạt: 400.000 – 600.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 2 – 4 tháng)

 • Ô tô dừng, đỗ xetrên phần đường xe chạy ở con đường ngoài thành phố nơi có lề đường rộng
 • Ô tô dừng, đỗ xekhông sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không hề có lề đường
 • Ô tô dừng, đỗ xengược với chiều lưu thông của làn đường
 • Ô tô dừng, đỗ xetrên dải phân cách cố định ở giữa 2 phần đường xe chạy
 • Ô tô đỗ xetrên dốc không chèn bánh
 • Ô tô dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m
 • Ô tô dừng xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt
 • Ô tô dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường smart phone, điện cao áp, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước
 • Ô tô rời vị trí lái, tắt máy khi dừng xe
 • Ô tô dừng xe, đỗ xe không đúng vị trí điều khoản ở những đoạn có sắp xếp nơi dừng xe, đỗ xe; dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi dạo qua đường
 • Ô tô dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe & đỗ xe”

Các lỗi oto dừng, đỗ có mức phạt: 800.000 – một.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 2 – 4 tháng)

 • Ô tô không tuân thủ các nguyên tắc về dừng đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt
 • Ô tô dừng đỗ quay đầu xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung
 • Ô tô dừng đỗ tại vị trí: nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 05 m tính từ mép đường giao nhau; điểm dừng đón, trả khách của xe buýt; trước cổng hoặc trong phạm vi 05 m hai phía cổng hội sở cơ quan, tổ chức có sắp xếp đường cho xe oto ra vào; nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho 1 làn xe; che khuất biển báo hiệu đường bộ; nơi mở dải phân cách giữa
 • Ô tô đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường smart phone, điện cao áp, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ, để xe ở hè phố trái điều khoản của pháp luật; đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe & đỗ xe”

Các lỗi oto dừng, đỗ có mức phạt: 1.000.000 – 2.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX một – 3 tháng)

 • Ô tô dừng đỗ trái điều khoản gây ùn tắc giao thông: một.000.000 – 2.000.000 đồng
 • Ô tô dừng đỗ trong hầm đường bộ không đúng nơi điều khoản
 • Ô tô dừng đỗ bên trái đường 1 chiều hoặc bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi; trên con đường cong hoặc gần đầu dốc nơi khoảng ngắm bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt, đồng thời với 1 xe khác đang dừng, đỗ

Các lỗi oto dừng, đỗ có mức phạt: 6.000.000 – tám.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 2 – 4 tháng)

 • Ô tô dừng, đỗ trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không hề có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định:.
Lỗi oto dừng, đỗ trên đường cao tốc không đúng nơi điều khoản bị phạt từ 6.000.000 – tám.000.000 đồng

Các lỗi oto dừng, đỗ có mức phạt: 10.000.000 – 12.000.000 đồng (tước quyền sử dụng GPLX 2 – 4 tháng)

 • Ô tô dừng, đỗ, quay đầu, lùi, vượt, chuyển hướng (redirect), chuyển làn đườngkhông đúng điều khoản gây tai nạn giao thông

Lỗi xe chở hàng quá tải

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi xe chở quá tải có mức phạt cao nhất lên tới 40 triệu đ. Lỗi phạt vận dụng cho cả lái xe & chủ xe.

Mức phạt lái xe chở quá tải:

 • Tỷ lệ quá tải từ 10% – 30%: 800.000 – một.000.000 đồng
 • Tỷ lệ quá tải từ 30% – 50%: 3.000.000 – 5.000.000 đồng
 • Tỷ lệ quá tải từ 1/2 – 100%: 5.000.000 – 7.000.000 đồng
 • Tỷ lệ quá tải từ 100% – 150%: 7.000.000 – tám.000.000 đồng
 • Tỷ lệ quá tải trên 150%: tám.000.000 – 12.000.000 đồng
Lỗi oto chở quá tải bị phạt, lái xe bị phạt từ 800.000 – 12.000.000 đồng

Mức phạt chủ xe chở quá tải:

 • Tỷ lệ quá tải từ 10% – 30%: 2.000.000 – 4.000.000 đồng (với cá nhân), 4.000.000 – tám.000.000 đồng (với tổ chức)
 • Tỷ lệ quá tải từ 30% – 50%: 6.000.000 – tám.000.000 đồng (với cá nhân), 12.000.000 – 16.000.000 đồng (với tổ chức)
 • Tỷ lệ quá tải từ 1/2 – 100%: 14.000.000 – 16.000.000 đồng (với cá nhân), 28.000.000 – 32.000.000 đồng (với tổ chức)
 • Tỷ lệ quá tải từ 100% – 150%: 16.000.000 – 18.000.000 đồng (với cá nhân), 32.000.000 – 36.000.000 đồng (với tổ chức)
 • Tỷ lệ quá tải trên 150%: 18.000.000 – 20.000.000 đồng (với cá nhân), 36.000.000 – 40.000.000 đồng (với tổ chức)

Lỗi xe quá hạn đăng kiểm

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi xe quá hạn đăng kiểm có mức phạt cao nhất lên đến  triệu 16 đồng. Lỗi phạt vận dụng cho cả lái xe & chủ xe.

Mức phạt lỗi xe quá hạn đăng kiểm dưới một tháng cụ thể:

 • Lái xe: 2.000.000 – 3.000.000 đồng (Tước quyền sử dụng GPLX một – 3 tháng)
 • Chủ xe là cá nhân: 4.000.000 – 6.000.000 đồng
 • Chủ xe là tổ chức: tám.000.000 – 12.000.000 đồng
Lỗi xe quá hạn đăng kiểm dưới một tháng, lái xe bị phạt 2.000.000 – 3.000.000 đồng

Mức phạt lỗi xe quá hạn đăng kiểm trên một tháng cụ thể:

 • Lái xe: 4.000.000 – 6.000.000 đồng (Tước quyền sử dụng GPLX một – 3 tháng)
 • Chủ xe là cá nhân: 6.000.000 – tám.000.000 đồng
 • Chủ xe là tổ chức: 12.000.000 – 16.000.000 đồng


Chia sẻ bài viết :