Chuyên đề " Ô tô Điện Vinfast "

Theo thông tin mới nhất Xe ô tô điện Vinfast đã tìm được 2 mẫu xe được bình chọn với tỷ lệ cao nhất.
1. Mẫu xe điện IDG EV A với tỷ lệ bình chọn là 22.8%

 

Mẫu xe ô tô điện Vinfast được bình chọn nhiều nhất

2. Mẫu xe điện IDG ICE A với tỷ lệ bình chọn là 21%

 

Mẫu xe ô tô điện được bình chọn nhiều nhất

Theo kế hoạch thì VINFAST sẽ hiện thực hoá mẫu ô tô điện và ô tô cỡ nhỏ đầu tiên vào cuối năm 2019 sớm hơn so với dự kiến gần 1 năm.